Ράφτινγκ στον ποταμό Βενέτικο Α

Info

Ραφτινγκ στον ποταμο Βενετικο  διαδρομή 3ου βαθμού δυσκολίας , ξεκινάει από την γέφυρα ανάμεσα στα χωριά Τρίκωμο – Μοναχίτι και τερματίζει  στο πεντάτοξο γεφύρι του Σπανού διάρκειας διαδρομής ραφτινγκ 2 ώρες

Εύκολη διαδρομή ραφτινγκ ιδανική για αρχάριους με εντόνους κυματισμούς, πλούσιο σε χλωρίδα και πτηνοπανιδα. Εντυπωσιακότατη  διαδρομή περνώντας πέτρινα γεφύρια 16ου  και 17ου αιώνα! ! 

Το δίτοξο γεφύρι Καγκέλια, το τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ Αγά, , το γεφύρι του Σταυροπόταμου με τις 4 καμάρες του και το πεντάτοξο γεφύρι του Σπανού

Στην δραστηριότητα του ραφτινγκ συμπεριλαμβάνονται: μεταφορά με τα λεωφορεία της εταιρίας μας, βάρκες ραφτινγκ, στολές, παπούτσια neoprene, κράνη σωσίβια ραφτινγκ, κουπιά, αδιάβροχα και γάντια neoprene ραφτινγκ(σε περιόδους χειμώνα), , φωτογραφίες σε cd, video με κάμερα GoPro για extreme sports (προϋπόθεση usb 8 GB  μαζί σας) Σημείο συνάντησης Γρεβενα

Info
Category:
Location: Βενέτικος
Δυσκολία: 2