Πολιτική Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση. Συνεχίζοντας την πλοήγηση, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Σας πληροφορούμε ότι τα δεδομένα προσωπικής φύσεως των Πελατών μας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ακολουθώντας τις αρχές της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης δεδομένων, της ακρίβειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, καθώς και τηρώντας τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και εγγυήσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό (UE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Με σκοπό την τήρηση του παραπάνω Κανονισμού, ενημερώσαμε την Πολιτική Απορρήτου μας:

 • Υπεύθυνος: Active Nature Χρήστος Νικολάου., ΑΦΜ: 105348820, έδρα: Ψηνα – Δωδώνης, Τηλέφωνο: +34 935511438, email: info@active-nature.gr
 • Σκοπός της επεξεργασίας: επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παραχωρείτε με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε, την αποστολή ανακοινώσεων σχετικών με τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν και την έκδοση τιμολογίων.
 • Προέλευση και κατηγορία των επεξεργασμένων δεδομένων: τα δεδομένα προσωπικής φύσεως που θα επεξεργαστούμε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης που εσείς μας παραχωρείτε μέσω της φόρμας εγγραφής που θα βρείτε στον ιστότοπό μας και στην φυσική παρουσία στα πεδία δραστηριοτήτων.
 • Χρόνος διατήρησης: τα δεδομένα που παρέχονται θα διατηρούνται όσο υφίσταται εμπορική σχέση ή για όσα χρόνια είναι απαραίτητο για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων.
 • Νομική βάση: επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας μόνο αν έχετε δώσει τη ρητή και πληροφορημένη σας συναίνεση γι’ αυτό, πάντα για τους αποδεδειγμένους σκοπούς.
 • Αποδέκτες: τα δεδομένα που θα μας παράσχετε δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους εκτός εάν υφίσταται η νομική υποχρέωση παραχώρησής τους.
  Εντούτοις, για να διεξάγουμε ορισμένες λειτουργίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών, τα δεδομένα σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από τρίτους που θα δρουν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα είναι υποχρεωμένοι μέσω σύμβασης να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου επεξεργασίας, να διατηρούν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των δεδομένων.
 • Διεθνείς διαβιβάσεις: σας πληροφορούμε ότι η Εταιρία αναθέτει τη διαχείριση κάποιων αναγκαίων εργασιών για την παροχή υπηρεσιών σε υπεύθυνους επεξεργασίας που βρίσκονται εκτός ΕΕ και που εγγυώνται το απαραίτητο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαιώματα: είστε ο κάτοχος των παρακάτω δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:
  – Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  – Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής.
  – Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία τους.
  – Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να μας απευθύνετε γραπτή επιστολή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@active-nature.gr διευκρινίζοντας ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε.

Με σκοπό την τήρηση του παραπάνω Κανονισμού, ενημερώσαμε την Πολιτική Απορρήτου μας όπως υποδεικνύουμε παρακάτω:

 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
 2. Με ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και σύμφωνα με ποιο δικαίωμα;
 3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων επεξεργαζόμαστε και από πού λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα;
 4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και πώς τα αποθηκεύουμε;
 5. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;
 6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 7. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

 

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Ο Υπεύθυνος είναι η Εταιρία Active Nature Χρήστος Νικολάου., ΑΦΜ: 105348820, έδρα: Ψηνα – Δωδώνης, Τηλέφωνο: +34 935511438, email: info@active-nature.gr

(Εφεξής, η «Εταιρία» ή «Επιχείρηση»).

2. ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;

Οι πληροφορίες που μας παραχωρείτε μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή τις ενέργειες για τις οποίες μας έχετε ρητά εξουσιοδοτήσει. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας με τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παράσχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε, η οποία είναι οι υπαίθριες δραστηριότητες, για να μπορέσετε να εγγραφείτε ως Πελάτης και για τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης μαζί σας. Η νομική βάση του παρόντος σκοπού είναι η συμβατική σχέση μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας και η αίτηση εγγραφής του.
 • Για να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών που μισθώθηκαν ή παρόμοια ζητήματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντούτοις, όποτε θελήσετε, μπορείτε να εναντιωθείτε στην αποστολή αυτών των ενημερώσεων μέσα από το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβετε, απευθυνόμενοι στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. Η νομική βάση του παρόντος σκοπού είναι η συμβατική σχέση μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας και η παροχή της συγκατάθεσής του.
 • Για την έκδοση τιμολογίων για τις υπηρεσίες μας. Η νομική βάση του παρόντος σκοπού είναι η συμβατική σχέση μεταξύ Πελάτη και Εταιρίας.

3. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργαστούμε είναι τα δεδομένα ταυτοποίησης που εσείς μας παραχωρείτε άμεσα, είτε μέσω του δελτίου εγγραφής που θα βρείτε στον ιστότοπό μας, είτε με άλλα μέσα, όπως, π.χ., ερωτήσεις ή παράπονα που απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα και επίθετα, κατοικία, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός και στοιχεία διαβατηρίου ή άλλου αναγνωρισμένου εγγράφου προσωπικής ταυτοποίησης.
 • Χρηματοπιστωτικά δεδομένα: τα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή άλλα δεδομένα πληρωμής.
 • Τοποθεσία: αν χρησιμοποιείτε λειτουργίες που βασίζονται στην τοποθεσία και έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες εντοπισμού στις ρυθμίσεις του υπολογιστή ή του κινητού σας, είναι η γεωγραφική σας τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο, η διεύθυνση IP, καθώς και η τοποθεσία δημοσίων σημείων πρόσβασης σε Wi-Fi και κεραιών τηλεφωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη χρήση ψευδών, ανακριβών, ελλιπών ή μη ενημερωμένων στοιχείων που παραχωρήθηκαν από τον Πελάτη.

4. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ;

4.1. Αποδέκτες: τα δεδομένα που θα μας παράσχετε δεν θα παραχωρηθούν σε τρίτους εκτός από δημόσιες αρχές, δικαστές, δικαστήρια, δυνάμεις και σώματα ασφαλείας, σε περίπτωση που υφίσταται η νομική υποχρέωση παραχώρησής τους.

4.2. Υπεύθυνοι επεξεργασίας: για να διεξάγουμε ορισμένες λειτουργίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, τα δεδομένα σας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από τρίτους που θα δρουν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα είναι υποχρεωμένοι μέσω σύμβασης να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου επεξεργασίας, να διατηρούν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των δεδομένων.

4.3. Διεθνείς διαβιβάσεις: τα δεδομένα που συλλέγουμε για το άτομό σας αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αν και θα μπορούσαν επίσης να διαβιβαστούν και να υποστούν επεξεργασία σε κάποια χώρα εκτός EOX, σύμφωνα με το μοντέλο «αποθήκευσης στο νέφος». Σας πληροφορούμε ότι όλες οι διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ πραγματοποιούνται από εταιρίες που ανήκουν στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και εγγυώνται το απαραίτητο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.4. Κατηγορίες: Οι κατηγορίες αποδεκτών που μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας με τους σκοπούς που περιγράφηκαν και σύμφωνα με τη νομική βάση είναι οι παρακάτω:

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Δημόσιες αρχές, δικαστές, δικαστήρια, δυνάμεις και σώματα ασφαλείας Δεδομένα ταυτοποίησης Τήρηση νομικής υποχρέωσης
Υπηρεσίες hosting και αποθήκευσης στο νέφος Δεδομένα ταυτοποίησης Τήρηση νομικής υποχρέωσης
Ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διανομής και ταχυμεταφοράς Δεδομένα ταυτοποίησης Τήρηση νομικής υποχρέωσης

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα που παραχωρούνται διατηρούνται όσο υφίσταται η συμβατική σχέση με τον πελάτη.

Όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θα δεσμευτούν και θα παραμείνουν διαθέσιμα μόνο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων δικαστών και δικαστηρίων, του Υπουργείου Οικονομικών ή των δημόσιων αρχών για όσα χρόνια απαιτεί η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων και, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα διαγραφούν ολοκληρωτικά.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

6.1. Δικαιώματα. Η πολιτική απορρήτου μας σας παρέχει μια σειρά δικαιωμάτων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που προϋποθέτουν οι υπηρεσίες μας και που συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: το να γνωρίζετε τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε σχετικά με το άτομό σας.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε την αλλαγή των δεδομένων σας εάν αυτά είναι ανακριβή ή αναληθή.
 3. Δικαίωμα διαγραφής: ζητάτε την διαγραφή των δεδομένων σας όταν η επεξεργασία τους δεν είναι πια απαραίτητη.
 4. Δικαίωμα περιορισμού: η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης:ζητάτε το τέλος της αποστολής εμπορικών ενημερώσεων.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα: επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο για να να τα μεταφέρει, αντιγράψει ή διαβιβάσει σε κάποιον άλλο υπεύθυνο.

6.2. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης. Μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεση που δώσατε, ενημερώνοντάς μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@active-nature.gr

6.3. Δικαίωμα στο να μην γίνεστε αντικείμενο αποφάσεων αποκλειστικά βασισμένων στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να μην γίνει η διεξαγωγή κάποιας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προϋποθέτει εκ μέρους του Υπεύθυνου τη λήψη αποφάσεων που θα σας επηρεάσουν σημαντικά και που θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

6.4. Άσκηση των δικαιωμάτων. Η Εταιρεία εγγυάται την υιοθέτηση των απαραίτητων μέτρων για την εξασφάλιση της δωρεάν άσκησης αυτών των δικαιωμάτων. Επιπλέον, για την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να μας απευθύνετε γραπτή επιστολή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@active-nature.gr διευκρινίζοντας ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε.

6.5. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Απορρήτου μας υπόκειται σε περιοδικές αλλαγές. Θα βρείτε την τελευταία έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου μας στον ιστότοπό μας.