Πολιτική ακύρωσης 2 (ισχύει μέχρι 30/6/2021)

  • Ακύρωση μέχρι δύο(2) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
  • Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
  • Η ACTIVE NATURE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλα απρόοπτα, κ.λ.π.).

Πολιτική ακύρωσης 7

  • Ακύρωση μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
  • Ακύρωση μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του  προγράμματος: παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.
  • Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
  • “Μη εμφάνιση φυσικού προσώπου στο πρόγραμμα – δραστηριότητα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής»
  • Η ACTIVE NATURE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλα απρόοπτα, κ.λ.π.).